https://lh3.googleusercontent.com/proxy/SI-J7w42BFeizcbDukJaU0L6Bz74Ik6VOZvW_CZfHCzCCdwmCbIV2aAJ-MVzJepXQF4y5yoR8F52rN3nM4byUUyI62YY78MJx6pxahdX8zicqubexg

Дух закладу живе не на папері, не в стінах, а в характері більшості педагогів, і від них приходить до характеру вихованців.

  К.Д.Ушинський.

Вихователь-методист займається методичною роботою, організує освітній процес в закладі дошкільної освіти, аналізує,  координує, контролює освітньо-виховну діяльність педагогічного колективу.    Ще одне завдання вихователя-методиста, мабуть, найважливіше, – розуміти і правильно оцінювати сили і можливості кожного педагога, знати, що важливо для нього в житті, до чого він прагне, щоб задовольнити потребу кожного педагога у визнанні й самореалізації.

Робоче місце методиста, як відомо, методичний кабінет, який  є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти та отримання психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.
Наповнення кабінету сучасне та естетичне, доступне у користуванні та задовольняє потреби педагогів дошкільного закладу в професійному самовираженні й самореалізації, саморозвитку та самовдосконаленню. Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість активізувати творчий потенціал, ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, збагачувати досвід педагогічних працівників.

Методична робота в ЗДО – це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі освітнього процесу, система взаємозалежних дій  і заходів, спрямованих на  всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного педагога та розвиток і підвищення компетентності педагогічного колективу в цілому, а в кінцевому результаті на вдосконалення освітньої діяльності з метою гармонійного та різнобічного розвитку дітей дошкільного віку.

Зміст методичної роботи в ЗДО №34 «Олеся» будується на основі державних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст освітнього процесу  з дітьми: Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Національної доктрини розвитку освіти, програм, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури , інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, удосконалення навчально-виховного процесу, напрямків діяльності педагогів.

Методична робота в ЗДО №34 базується на таких засадах:
• відповідність системи методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави;
• науковість методичної роботи;
• комплексний характер методичної роботи, що передбачає єдність і взаємозв’язок усіх сторін і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
• систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість.
• творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів;
• конкретність, урахування особливостей роботи дошкільного закладу, індивідуалізація та диференціація у підході до педагогічних працівників;
• єдність теорії і практики, оперативність, гнучкість та мобільність методичної роботи;
• колективний характер при розумному співвідношенні групових та індивідуальних, формальних і неформальних, обов’язкових і добровільних форм та видів методичної роботи, самоосвіти педагогів;
• створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогічних працівників.

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s2fb7c437db76557d/image/i6970d1aedda4d223/version/1587917158/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s2fb7c437db76557d/image/i3fd71bf74d62b4e3/version/1587917176/image.jpg
Методична робота |

                                  Девіз роботи педагогів нашого закладу:

«У центрі уваги   ДИТИНА,

у центрі роботи — ВИХОВАТЕЛЬ».

 Дружній колектив  професіоналів ЗДО №34  — це колектив однодумців, творчих, таланових людей, яких об’єднує бажання  виховати гармонійно розвинену особистість дошкільника  та  розкрити її творчий потенціал. Освітній процес  будується на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

Комплексні освітні програми

  1. «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку      (заг. ред. О.В.Низковської, 2017р.)

Парціальні освітні програми 

1. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’ я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.).

2. «Казкова фізкультура», програма з  фізичного виховання дітей раннього  і дошкільного віку (авт.Єфименко М.М.).

3.«Україна–моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку(авт.Каплуновська О.)

4. «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт.Лохвицька Л.В.)

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дає змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи над пріоритетними завданнями, а зорієнтованість педагогів на особистість є основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. 

Освітній  рівень  педагогічних працівників ЗДО №34

Посадакількістьбазова вища  повна вищаФаховаВища
Всього17
Завідувач11
вихователь-методист111
вихователі12573
музичний керівник111
інструктор з  фізкультури  і плавання111
практичний психолог111

Стаж роботи   педагогічних працівників ЗДО №34

       Атестація педагогічних працівників, як аспект діяльності вихователя-методиста ЗДО

Робота з кадрами – один із напрямів діяльності вихователя-методиста закладу. Складовою кадрового менеджменту є атестація персоналу. Це важлива форма морального та матеріального стимулювання, спрямована на вдосконалення діяльності педагогів, які працюють в освітніх закладах різних типів і форм власності.

Мета атестації педагогічних працівників:

  • активізація їхньої професійної діяльності;
  • підвищення відповідальності за результати роботи;
  • оцінка особистісних якостей;
  • визначення рівня якості виконання ними посадових обов’язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках, нормативно-правових документах;
  • забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

  Результатами атестації  педагогічних працівників ЗДО №34

Педагог — найблагородніша з усіх професій, адже він — творець духовного суспільства. Він відповідальний за виховання якостей та професіоналізму в педагогічній діяльності, від чого залежить майбутнє  кожної дитини і країни в загальному.   

Пам’ятка  вихователям ЗДО

1. Прийшла до дитячого садка — зроби розумне і благородне обличчя.

2. Нехай усі моделі світу, побачивши твою посмішку, подадуть у відставку.

3.   Не лізь у душу до дитини, якщо тебе про це не просили.

4.   Йди на роботу з радістю, з роботи — з приємною втомою.

5.  Пам’ятай: поганий лікар може забрати життя, а поганий педагог — спопелити душу.

6. Приходити до дітей слід настільки підготовленою, щоб знати точно: для чого прийшла, куди прийшла, що робитимеш і чи буде від цього добре.

7.  Щоразу, коли хочеться нагрубіянити кому-небудь, рахуй до мільйона.

  8.  Люби свою адміністрацію так само, як і вона тебе, і ти проживеш довге, щасливе педагогічне життя.

 9.  Люби кого-небудь, і тоді в тебе все буде добре.

10.  Якщо до тебе прийшли на заняття, уяви, що ти актриса, найкращий педагог країни, найщасливіша людина.

11.  Завжди кажи батькам найкращу правду, яку ти знаєш.

12.  Пишайся своїми помилками, і тоді їх у тебе меншатиме.

13.  Найвищий прояв педагогічної успішності — посмішка на обличчях дітей.

14.  Якщо ти вмієш звичайнісінький факт подати як відкриття і здивувати і захопити дітей, то можеш вважати, що половину справи ти зробила.

15.  Пам’ятай: хороші педагоги живуть довго і майже ніколи не хворіють.

16.  Віддай роботі все, а коли вийдеш зі стін дитячого садка, розпочни нове життя.

17.  Одягайся так, щоб бути прикладом і для дітей, і для дорослих.

18.  Пам’ятай: якщо твій голос стає загрозливо хриплим, отже, ти робиш щось не те.

19.  Добре, якщо пізнього вечора, коли ти згадуєш своїх вихованців, на обличчі з’являється посмішка.

Яким хочуть бачити вихователя батьки дошкільнят?

Проведене опитування 106 батьків у закладі дошкільної освіти  дало змогу скласти уявлення про вимоги батьків до особистості вихователя. Батькам було запропоновано дати відповідь на запитання: “Яким ви бажаєте бачити вихователя своєї дитини в умовах дитячого садка?”. Просили звернути увагу на такі моменти:

  • вік педагога;
  • його освіта;
  • основні особистісні якості.

Відповіді були дуже різні, але дали можливість виділити деякі загальні тенденції.

Більшість батьків (65% від числа опитаних) вважають, що вихователь має бути досвідченим, але не похилого віку. Ідеальний вік для вихователя дітей дошкільного віку, на їхню думку, — 30-45 років.

Батьки єдині в думці, що вихователь повинен мати вищу спеціальну освіту і досконало знати психологію, проте не лише дитячу.

Серед значущих особистісних якостей виділяють любов до дітей (100%), помірну суворість (86%), терпіння (60%), доброту (56%), почуття гумору (32%), педагогічну тактовність (30%).

Також більшість респондентів (82%) наголосили, що вихователем може бути лише людина, яка має досвід виховання власних дітей. Переважна більшість батьків (86%) наполягають на тому, що сучасний вихователь повинен володіти іноземною мовою (мовами) та методикою (методиками) навчання її дітей. Значна частина батьків (40%) вважають, що вихователь має володіти музичним інструментом, а 32% бажають, щоб він гарно малював і міг навчити цього дитину, пробудити в ній інтерес до мистецтва. При цьому батьки також бажають, щоб у дитячому садку їхніх дітей навчали основ математики, читання, письма, комп’ютерної грамотності, вміння поводитися в товаристві.

Яким хочуть бачити вихователя діти?

Коли ж аналогічне питання було поставлене вихованцям старшої групи, результати виявилися дещо іншими.

По-перше, всі без винятку діти бажають, щоб вихователь був молодим. Вони пояснюють це тим, що “тоді вихователька може гратися і бігати з нами, молода — гарна, від неї гарно пахне, вона модно вдягається, вміє танцювати”.

По-друге, на перше місце серед особистісних якостей вихователя діти ставлять доброту. “Вихователька має бути доброю, — кажуть вони, — лагідною, не сварити нас і не карати”.

На запитання, що ж має вміти робити вихователька, відповіді були такі: грати в дитячі ігри (100%), добре бігати і стрибати (84%), розповідати казки і вигадувати цікаві історії (56%), малювати (52%), робити дітям гарні зачіски (30%), вчити дітей читати (22%), вчити правильно битися і захищатися, тобто навчати прийомів боротьби.

 УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА

Як бачимо, думки дітей і їхніх батьків багато в чому не збігаються. Насамперед це стосується віку педагога (діти прагнуть мати молодого вихователя, батьки — досвідченого). Проте зазирнувши в суть відповідей дітей, ми можемо побачити, що вік вихователя вони пов’язують як з його зовнішністю, так і з активністю. Молодий, отже, гарний (модно вдягається і доглядає за собою); молодий, отже, може бігати і стрибати, гратися і навчати того, чого бажає навчитися дитина (наприклад, захищатися).

Таким чином, сучасні вихователі (а також й інші дорослі, що спілкуються з дітьми) можуть зробити певний висновок.

Як тільки дорослі перестають стежити за своїм зовнішнім виглядом і займати активну позицію в іграх та інших видах діяльності дітей, вони автоматично переходять до категорії “старих”.

На наш погляд, оцінка вихователя дітьми з точки зору його віку має бути стимулом для безперервного розвитку та самовдосконалення педагога.

Цікавим є підхід до оцінювання дітьми й дорослими такої якості вихователя як доброта. Ми констатували, що для дітей доброта є найважливішою якістю педагога (100%), для батьків важливою, але не головною (56%). Майже половина батьків вважають, що вихователь має бути вимогливим і компетентним у питаннях виховання та розвитку дитини. У цьому питанні ми віддаємо перевагу дітям.

“Добрий” у розумінні дитини — такий, який “може послухати, чого хочуть діти, а не тільки говорити, щоб вони робили, як він (вихователь) хоче!”.

Ми бачимо за цим судженням 5-річного хлопчика бажання будувати взаємини з педагогом не за принципом “керівник — підлеглий”, а з позиції взаємоповаги, в якій дитині надається певна самостійність у думках, словах, діях.

Діяльність сучасного педагога відбувається в складних умовах впливу на ефективність його роботи низки суперечностей. З одного боку, це пришвидшення темпу інтелектуального розвитку дошкільнят, з іншого — загальне послаблення їхнього імунітету. Ми спостерігаємо чітко стратифіковане (тобто розшароване) суспільство і не бачимо оптимальних умов для соціалізації та реалізації потенційних можливостей великої частки дітей у період дошкільного дитинства. Усвідомлюємо нагальну потребу у формуванні в малят позитивного світосприйняття і, водночас, спостерігаємо вплив соціальних стресових чинників на особистість дитини. Висока відповідальність перед суспільством і значущість роботи вихователя ніяк не корелює з нівелюванням у соціальному та економічному плані “вартості” цієї професії.

Попри всі протиріччя, нині дошкільний педагог — не просто вихователь, а радше координатор і стимулятор внутрішніх сил розвитку дитини. Він здійснює її захист як від внутрішніх (особистісних), так і від зовнішніх (соціальних) негативних впливів.

Дослідження психологів доводять: сучасні діти потребують самостійності як умови розвитку і свободи вибору як її джерела. Проте парадоксальність ситуації полягає в тому, що прагнення до самостійності яскраво проявляється в ранньому віці. Власне, у той період, коли дитина виховується в сім’ї. І саме в сім’ї дитину досить часто обмежують у прагненні до самостійності: хоче вдягнутися сама — ні, тому що ми поспішаємо; хоче поставити на стіл посуд — ні,“розіб’єш”.
Зате привівши дитину до закладу дошкільної освіти, батьки ставлять перед педагогами вимоги: ви повинні… (а далі йде перелік якостей дитини, які, на думку батьків, мають формувати вихователі). Тому однією з пріоритетних фахових компетентностей сучасного дошкільного педагога є комунікативна.

Саме комунікативна компетентність є тим місточком, який здатен об’єднати педагогів і батьків навколо інтересів дитини.

Взаємодія з батьками може будуватися лише на принципах ділового партнерства, взаємної довіри і поваги. А серед методів педагогічного впливу перевагу слід віддавати практичним: грі, спільній діяльності, моделюванню, вправам, експериментуванню тощо.

Зауважимо: серед різних видів діяльності діти насамперед обирають гру. І прагнуть до спільної з вихователем ігрової діяльності. Всупереч поширеній думці дорослих про потяг сучасних малят до комп’ютерних ігор, ми не побачили цього у відповідях дітей. Комп’ютер стає цікавим тоді, коли зникає інтерес чи можливість спілкування з дорослим. Завдання сучасного вихователя — створити для дітей простір, у якому чільне місце належить цікавому дозвіллю, іграм та спілкуванню з однолітками й дорослими, які люблять, поважають і розуміють дітей. Не менш важливо навчити цього батьків.

Суспільство висуває високі вимоги до юного покоління і бажає бачити молодь моральною, активною, самостійною, креативною. Пам’ятаймо,що особистість формується у взаємодії з особистістю.

Педагог має бути особистістю, яка відзначається ерудицією, благородством почуттів, естетичним зовнішнім виглядом, активним сприйняттям довкілля, активною життєвою позицією.